9/10 πολυκατοικίες με Billys μείωσαν τις καθυστερήσεις και τις ανεξόφλητες πληρωμές των κοινοχρήστων

  • Αυτοματοποιημένες και επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις στους ενοίκους
  • Διεκδίκηση οφειλών άνω των 1,000 ευρώ* για την πολυκατοικία
  • Άμεση πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό για νομικές ενέργειες

*Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη παραστατικών για τα κοινόχρηστα έξοδα και η πολυκατοικία να είναι στο Billys Smart για 2 τουλάχιστον μήνες. Η αμοιβή Billys για την υπηρεσία προκύπτει σαν ποσοστό των χρημάτων που τελικά θα αποπληρωθούν στην πολυκατοικία και ξεκινάει από 10%. Επιπλέον παρακρατούνται τυχόν έξοδα εκτός της αμοιβής του δικηγόρου.