9/10 πολυκατοικίες με Billys μείωσαν τις καθυστερήσεις και τις ανεξόφλητες πληρωμές των κοινοχρήστων

  • Αυτοματοποιημένες και επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις στους ενοίκους
  • Υποστήριξη από τη νομική ομάδα του Billys για παροχή συμβουλών αλλά και εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες
  • Άμεση πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό για νομικές ενέργειες