Κάλυψη ασφάλισης κοινόχρηστων χώρων

  • Φυσικά φαινόμενα (φωτιά, πλημμύρα, κατολίσθηση εδάφους)
  • Βλάβες στην πολυκατοικίας (προβλήματα με τις σωληνώσεις, θραύση κρυστάλλων)
  • Κακόβουλες ενέργειες (διάρρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες)