Οφέλη πλατφόρμας

 • Τραπεζικός λογαριασμός αποθεματικού και χρεωστική κάρτα για την πολυκατοικία
 • Άμεση έκδοση κοινοχρήστων με το πάτημα ενός κουμπιού
 • Αποστολή κοινοχρήστων με email και sms
 • Αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για εξόφληση κοινοχρήστων
 • Πληρωμή κοινοχρήστων διαδικτυακά με κάρτα, τραπεζική μεταφορά ή με μετρητά σε viva spot
 • Διαδικτυακές ψηφοφορίες

Επιπλέον υπηρεσίες με την ανάθεση της πλήρους διαχείρισης στο Billys

 • Ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση του κτιρίου
 • Παρακολούθηση και οργάνωση εργασιών συντήρησης
 • Συντονισμό και επίβλεψη επισκευών
 • Εβδομαδιαία επίσκεψη στο κτίριο για καταγραφή αναγκών
 • Διανομή έντυπων κοινοχρήστων
 • Συλλογή κοινοχρήστων με μετρητά