Τι γίνεται με όσους δεν έχουν πρόσβαση σε smart phone ή Η/Υ;

HomeFaqsΤι γίνεται με όσους δεν έχουν πρόσβαση σε smart phone ή Η/Υ;

Οι χρήστες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Η/Υ ή Smartphone θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα κοινόχρηστα σε έντυπη μορφή και πληρώνουν όπως πριν στον διαχειριστή. Ο διαχειριστής μετά είναι υπεύθυνος για να καταγράφει αυτές τις πληρωμές μέσα στην πλατφόρμα.