Χρειάζεται να πληρώσω για να το χρησιμοποιήσω;

HomeFaqsΧρειάζεται να πληρώσω για να το χρησιμοποιήσω;

Μετά την δωρεάν δοκιμαστική περίοδο του 1 μήνα το Billys παρέχεται με μηνιαία χρέωση που – ανάλογα με το πακέτο – μπορεί να είναι λιγότερο και από 1€ το διαμέρισμα.