Υπάρχει τρόπος να ελέγξω τη διαφάνεια στον υπολογισμό των κοινοχρήστων;

HomeFaqsΥπάρχει τρόπος να ελέγξω τη διαφάνεια στον υπολογισμό των κοινοχρήστων;

Το πρώτο βήμα είναι η επικοινωνία με το διαχειριστή ώστε να παρουσιάσει τα αποδεικτικά εξόδων από τα οποία προέκυψαν και τα κοινόχρηστα κόστη. Η ανάδειξη του προβλήματος αυτού σε μία συνέλευση της πολυκατοικίας αποτελεί ένα δεύτερο βήμα, ενώ οι νομικές συμβουλές για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων αποτελούν έσχατη λύση.