Μπορώ να πληρώνω μειωμένο ποσοστό συμμετοχής αν κλείσω τα σώματα του καλοριφέρ σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση;

HomeFaqsΜπορώ να πληρώνω μειωμένο ποσοστό συμμετοχής αν κλείσω τα σώματα του καλοριφέρ σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση;

Σε πολλές πολυκατοικίες προβλέπεται περιορισμό της χρέωσης στο 30% του αναλογούντος ποσοστού για τα διαμερίσματα που είναι αποδεδειγμένα κενά, με προηγούμενη ειδοποίηση του διαχειριστή και σφράγισμα των θερμαντικών σωμάτων. 

Αυτό ισχύει μόνο αν προβλέπεται ρητά από το καταστατικό της πολυκατοικίας.