Τι πρέπει να κάνω εάν έχω αντιρρήσεις σχετικά με τα κοινόχρηστα που μου χρεώνονται;

HomeFaqsΤι πρέπει να κάνω εάν έχω αντιρρήσεις σχετικά με τα κοινόχρηστα που μου χρεώνονται;

Η επικοινωνία με το διαχειριστή είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση διαφορών σχετικά με το κόστος των κοινοχρήστων. Μπορούμε είτε να ζητήσουμε τα έγγραφα από τα οποία και υπολογίστηκαν τα κοινόχρηστα είτε να αναφέρουμε το πρόβλημα στη συνέλευση της πολυκατοικίας. Είναι σημαντικό να επιδιώκεται η φιλική επίλυση πριν προχωρήσουμε στη νομική οδό.