Τι είναι το αποθεματικό της πολυκατοικίας;

HomeFaqsΤι είναι το αποθεματικό της πολυκατοικίας;

Το αποθεματικό της πολυκατοικίας είναι ένα ταμείο που δημιουργείται από ένα μέρος των κοινόχρηστων που καταβάλλονται με σκοπό να αντιμετωπίσει μελλοντικές αναπάντεχες δαπάνες ή μεγάλες ανακαινίσεις που μπορεί να προκύψουν για την πολυκατοικία.

Το αποθεματικό αποτελεί μια οικονομική ασφάλεια για την πολυκατοικία, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να καλυφθούν δαπάνες που δεν ήταν προγραμματισμένες ή που υπερβαίνουν τον τρέχοντα προϋπολογισμό. 

Το αποθεματικό συνήθως το διαχειρίζεται η Ένωση Συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας και είναι προσβάσιμο μόνο για συγκεκριμένες ανάγκες και δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση και τη βελτίωση της πολυκατοικίας.