Τι είναι η ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων και ποιους χώρους καλύπτει;

HomeFaqsΤι είναι η ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων και ποιους χώρους καλύπτει;

Η ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων καλύπτει όλους τους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας από φυσικές καταστροφές ή ζημιές που θα προκληθούν από τρίτους. Περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους βάση πολεοδομικής άδειας κοινόχρηστους χώρους.