Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται έλεγχος των κοινόχρηστων χώρων στις πολυκατοικίες;

HomeFaqsΠόσο συχνά πρέπει να γίνεται έλεγχος των κοινόχρηστων χώρων στις πολυκατοικίες;

Η συχνότητα των ελέγχων των κοινόχρηστων χώρων εξαρτάται από τις ανάγκες και τις προδιαγραφές κάθε πολυκατοικίας. 

Έτσι, έχουμε εβδομαδιαία –  ιδανικά – συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων που αφορά τον καθαρισμό, για να διατηρείται η καθαριότητα και η ασφάλεια των ενοίκων.

Πέραν της καθαριότητας, πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι για την ανίχνευση προβλημάτων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων συστημάτων, όπως η θέρμανση, η ψύξη, και ο φωτισμός. Αυτοί οι έλεγχοι συνήθως γίνονται κάθε μερικούς μήνες.

Οι έκτακτοι έλεγχοι αφορούν επείγουσες ανάγκες, όπως σοβαρές ζημιές ή προβλήματα ασφάλειας, στα οποία δεν υπάρχει κάποια περιοδικότητα λόγω του απρόβλεπτου της κατάστασης.