Ποιες είναι οι συνήθεις δαπάνες και κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση πολυκατοικίας;

HomeFaqsΠοιες είναι οι συνήθεις δαπάνες και κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση πολυκατοικίας;

Οι συνήθεις δαπάνες και κόστη αφορούν το κόστος διαχείρισης (υπηρεσία έκδοσης κοινοχρήστων ή για ανάθεση της διαχείρισης) καθώς και όλες τις δαπάνες που αφορούν τακτικές εργασίες στην πολυκατοικία όπως καθαρισμός, αναγόμωση πυροσβεστήρων, απεντομώσεις κλπ. Επιπλέον μπορεί να προκύψουν έκτακτες εργασίες για την αντιμετώπιση ζημιών ή εργασίες για την αναβάθμιση του κτιρίου (πχ., τοποθέτηση θερμοπρόσοψης). Τέλος είναι απαραίτητο να υπάρχει ασφάλιση στο κτίριο για την αστική ευθύνη διαχειριστή και ιδανικά και ασφάλιση περιουσίας για τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.