Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κάλυψη ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους;

HomeFaqsΠοιες είναι οι προϋποθέσεις για την κάλυψη ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους;

Η μόνη προϋπόθεση είναι να είναι νόμιμα δηλωμένοι οι κοινόχρηστα χώροι και να αναγράφονται ως τέτοιοι στο καταστατικό.