Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανάθεσης της διαχείρισης της πολυκατοικίας σε τρίτη εταιρεία/ επαγγελματία;

HomeFaqsΠοια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανάθεσης της διαχείρισης της πολυκατοικίας σε τρίτη εταιρεία/ επαγγελματία;

Με δεδομένο ότι η ανάθεση γίνεται σε κάποια αξιόπιστη εταιρεία, η ανάθεση της διαχείρισης εξωτερικά απαλλάσσει τον διαχειριστή από χρονοβόρες διαδικασίες όπως η επιλογή και παρακολούθηση των συνεργείων, η διενέργεια πληρωμών εκ μέρους της πολυκατοικίας και η παρακολούθηση των οικονομικών της. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα μη έγκαιρης αποπληρωμής λογαριασμών της πολυκατοικίας, παροχής κακών υπηρεσιών ή ακόμα και κατάχρηση/ απώλεια του αποθεματικού της πολυκατοικίας.