Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή πολυκατοικίας;

HomeFaqsΠοια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή πολυκατοικίας;

Ο διαχειριστής πολυκατοικίας είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν: την παρακολούθηση και οργάνωση των τακτικών εργασιών, τον συντονισμό και την επιδιόρθωση τυχόν βλαβών, τη συγκέντρωση και καταγραφή των εξόδων, την εκτέλεση των πληρωμών, την έκδοση και διανομή των κοινόχρηστων, την παρακολούθηση των πληρωμών και είσπραξη τυχόν πληρωμών σε μετρητά.