Υπάρχει κόστος για την απαλλαγή;

HomeFaqsΥπάρχει κόστος για την απαλλαγή;

Ναι. Το κόστος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κτίριο 

Είναι σημαντικό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκτιμήσουν προσεκτικά το πιθανό κόστος και να προγραμματίσουν τον προϋπολογισμό τους πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία απαλλαγής. Επιπλέον, η αναζήτηση επαγγελματικών συμβουλών από ειδικευμένους εργολάβους μπορεί να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες οικονομικές επιπτώσεις της διαδικασίας απαλλαγής.