Τι καλύπτει η ασφάλεια κοινόχρηστων χώρων;

HomeFaqsΤι καλύπτει η ασφάλεια κοινόχρηστων χώρων;

Η ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων παρέχει κάλυψη για πιθανούς κινδύνους και ζημιές που μπορεί να προκύψουν στους κοινόχρηστους χώρους, ενδεικτικά καλύπτει ζημιές από: Φυσικά φαινόμενα (φωτιά, πλημμύρα, κατολίσθηση εδάφους), Βλάβες στην πολυκατοικίας (προβλήματα με τις σωληνώσεις, θραύση κρυστάλλων), Κακόβουλες ενέργειες (διάρρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες).