Τι επιλογές έχω για υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικίας και διαχείρισης/ έκδοσης κοινοχρήστων μέσω Billys;

HomeFaqsΤι επιλογές έχω για υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικίας και διαχείρισης/ έκδοσης κοινοχρήστων μέσω Billys;

Οι επιλογές για κάθε πολυκατοικία είναι οι εξής

  • Αυτοδιαχείριση – ο διαχειριστής ή η διαχειριστική επιτροπή διαχειρίζονται όλες τις εργασίες της πολυκατοικίας, τις πληρωμές των παρόχων, την έκδοση και είσπραξη κοινοχρήστων εσωτερικά
  • Υπηρεσία διαχείρισης/ έκδοσης κοινοχρήστων – ο διαχειριστής ή η διαχειριστική επιτροπή διαχειρίζονται όλες τις εργασίες της πολυκατοικίας, τις πληρωμές των παρόχων εσωτερικά αλλά αναθέτουν σε τρίτη εταιρεία των υπολογισμό και την παράδοση των κοινοχρήστων σε έντυπη μορφή. Η είσπραξη γίνεται και πάλι εσωτερικά
  • Ανάθεση της διαχείρισης της πολυκατοικίας σε τρίτη εταιρεία/ επαγγελματικά – όλες οι εργασίες της πολυκατοικίας, οι πληρωμές των παρόχων, η έκδοση και είσπραξη κοινοχρήστων ανατίθενται σε τρίτη εταιρεία

To Billys στην πράξη υποκαθιστά την υπηρεσία διαχείρισης/ έκδοσης κοινοχρήστων ενώ μπορεί να λειτουργήσει σαν εργαλείο αυτοδιαχείρισης ή συνδυαστικα με τη συνεργαζόμενη τρίτη εταιρεία όταν γίνεται ανάθεση εξωτερικά.