Τι είναι η διαχείριση πολυκατοικίας;

HomeFaqsΤι είναι η διαχείριση πολυκατοικίας;

Οι βασικές εργασίες για τη διαχείριση πολυκατοικίας περιλαμβάνουν: την παρακολούθηση και οργάνωση των τακτικών εργασιών, τον συντονισμό και την επιδιόρθωση τυχόν βλαβών, τη συγκέντρωση και καταγραφή των εξόδων, την εκτέλεση των πληρωμών, την έκδοση και διανομή των κοινόχρηστων, την παρακολούθηση των πληρωμών και είσπραξη τυχόν πληρωμών σε μετρητά.