Τι χρειάζεται να έχει η πολυκατοικία στην διάθεσή της για να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες;

HomeFaqsΤι χρειάζεται να έχει η πολυκατοικία στην διάθεσή της για να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες;

Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του όλες τις αποδείξεις των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και τα παραστατικά των ανεξόφλητων κοινοχρήστων. Μέσω του Billys υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής όλου του υποστηρικτικού υλικού και παράδοσης στον συνεργαζόμενο δικηγόρο.