Πόσοι τρόποι υπολογισμού των κοινοχρήστων υπάρχουν;

HomeFaqsΠόσοι τρόποι υπολογισμού των κοινοχρήστων υπάρχουν;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού των κοινοχρήστων, και η επιλογή εξαρτάται συνήθως από τον τύπο της ιδιοκτησίας και τους κανονισμούς του συλλόγου των ιδιοκτητών. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι υπολογισμού περιλαμβάνουν υπολογισμό ανά εμβαδόν, ανά διαμέρισμα ή ανά κατανάλωση.