Πώς γίνεται η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις πληρωμές κοινοχρήστων;

HomeFaqsΠώς γίνεται η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις πληρωμές κοινοχρήστων;

Σε περίπτωση που κάποιοι ένοικοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους εγκαίρως το Billys αναλαμβάνει αρχικά να στέλνει αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις και στη συνέχεια να τους ειδοποιήσει ανέξοδα για τις συνέπειες της μη πληρωμής. Στην περίπτωση που δεν επιλυθεί το θέμα το Billys αναλαμβάνει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες με συνεργαζόμενους δικηγόρους και με το υποστηρικτικό υλικό από την πλατφόρμα (έξοδα με παραστατικά) με την ανάλογη χρέωση για την πολυκατοικία.