Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών καθαρισμού;

HomeFaqsΠώς διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών καθαρισμού;

Η επιλογή των συνεργείων γίνεται πολύ προσεκτικά και με αυστηρά κριτήρια. Πρόκειται για συνεργάτες που έχουν ως κοινό γνώμονα την εστίαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρξει παράπονο για κάποιο συνεργείο, το Billys αναλαμβάνει να διερευνήσει την υπόθεση και να προχωρήσει σε πρόταση εναλλακτικού συνεργείου σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα.