Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των τεχνικών;

HomeFaqsΠώς διασφαλίζεται η ποιότητα των τεχνικών;

Η επιλογή των συνεργατών γίνεται πολύ προσεκτικά και με αυστηρά κριτήρια. Πρόκειται για επαγγελματίες που έχουν ως κοινό γνώμονα την εστίαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρξει παράπονο για κάποιο συνεργείο, το Billys αναλαμβάνει να διερευνήσει την υπόθεση και να προχωρήσει σε πρόταση εναλλακτικού συνεργείου σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα.