Πώς αλλάζει το καταστατικό μιας πολυκατοικίας;

HomeFaqsΠώς αλλάζει το καταστατικό μιας πολυκατοικίας;

Η διαδικασία για την αλλαγή του καταστατικού μιας πολυκατοικίας ακολουθεί συνήθως την παρακάτω διαδικασία:

  1. Συγκέντρωση ιδιοκτητών που επιθυμούν την αλλαγή του καταστατικού
  2. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να συντάξουν προτάσεις για τις  αλλαγές που επιθυμούν 
  3. Πρέπει να γίνει σύγκληση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών, όπου και θα συζητηθούν οι προτάσεις αλλαγής
  4. Οι ιδιοκτήτες θα ψηφίσουν για τις προτάσεις και απαιτείται η συγκέντρωση πλειοψηφίας για την έγκριση των αλλαγών
  5. Αν οι αλλαγές εγκριθούν, πρέπει να υποβληθούν στο κτηματολόγιο για καταχώρηση. Οι αλλαγές γίνονται επίσημες μετά την εγγραφή τους στο κτηματολόγιο.