Χρειάζεται να γίνει γενική συνέλευση για την ανάθεση της διαχείρισης σε συνεργαζόμενη εταιρεία;

HomeFaqsΧρειάζεται να γίνει γενική συνέλευση για την ανάθεση της διαχείρισης σε συνεργαζόμενη εταιρεία;

Για να γίνει ανάθεση της διαχείρισης χρειάζεται να συγκληθεί γενική συνέλευση και να υπογραφεί από το απαιτούμενο με βάση το καταστατικό ποσοστό των ιδιοκτητών η απόφαση ανάθεσης – συνήθως χρειάζεται πλειοψηφία, δηλ. 501 χιλιοστά. Στην συνέχεια ορίζεται συνάντηση του διαχειριστή με τον εκπρόσωπο της εταιρείας στο κτίριο.