Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι γίνεται όταν κάποιος ένοικος αρνείται να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

By Tina

Μερικές φορές οι διαχειριστές βρίσκονται στη γνωστή δύσκολη θέση: να πρέπει να διεκδικήσουν οφειλές από διαμερίσματα που δεν εξοφλούν εμπρόθεσμα τα κοινόχρηστά τους. Ανακαλύψτε τις απαντήσεις σε βασικές απορίες διαχείρισης αλλά και πώς το Billys μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε τέτοιες καταστάσεις.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες αποτελούν ένα καθημερινό ζήτημα και αφορούν κάθε μέλος της πολυκατοικίας ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ένοικο, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή. Είναι μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο στον σωστό καταμερισμό των λογαριασμών, αλλά και στην άμεση εξόφλησή τους στο σύνολο των διαμερισμάτων. Σε περίπτωση που ένα ή/και περισσότερα διαμερίσματα δεν προχωρήσουν σε έγκαιρη αποπληρωμή των κοινοχρήστων σε επαναλαμβανόμενο ρυθμό, τότε προκύπτουν προβλήματα σε όλη την πολυκατοικία και ταράζεται η ήρεμη συμβίωση όλων στο κτίριο. 

Α. Ποιος πρέπει να πληρώνει τα κοινόχρηστα; 

Σε περίπτωση που ένα διαμέρισμα ενοικιάζεται, για τη σωστή και ομαλή διαχείριση, πρέπει να γίνει από την αρχή ξεκάθαρη συμφωνία για το ποιο πρόσωπο επιβαρύνουν οι κοινόχρηστες δαπάνες, δηλαδή αν η εξόφλησή τους είναι υποχρέωση του ενοικιαστή ή του ιδιοκτήτη. 

Β. Τι γίνεται όταν προκύπτουν καθυστερήσεις στις πληρωμές ενός διαμερίσματος:

Στην περίπτωση που ο ένοικος αρνείται να πληρώσει το ποσό των κοινόχρηστων οφειλών, ο διαχειριστής αναλαμβάνει να επικοινωνήσει το πρόβλημα αρχικά με τον οφειλέτη ούτως ώστε να βρουν μία λύση και μετέπειτα με όλη την πολυκατοικία αφού είναι κάτι που τους αφορά όλους.  Για να επιτευχθεί αυτό ο διαχειριστής πρέπει να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να γνωστοποιήσει το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών από τα απλήρωτα κοινόχρηστα, στο σύνολο των ενοίκων. 

Πολλές φορές για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, ο διαχειριστής ζητά έκτακτη αύξηση αποθεματικού, το οποίο καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες για να καλυφθούν οι ανάγκες και να μην παραμένουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Στην περίπτωση αυτή, τα κοινόχρηστα συνεχίζουν να εκδίδονται κανονικά με όλα τα έξοδα επιμερισμένα ακόμα και στο διαμέρισμα που δεν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του. 

Τι μπορεί να κάνει το Billys;

Το Billys σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης στέλνει, αρχικά, αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις που υπενθυμίζουν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα και βγάζουν από την άβολη θέση τον διαχειριστή για συνεχείς υπενθυμίσεις. Παράλληλα μέσω του Billys ο διαχειριστής έχει άμεσα και εύκολα εικόνα για τις οφειλές όλων των διαμερισμάτων.

Γ. Ποιες είναι οι ενέργειες για τη διεκδίκηση οφειλών; 

Αν το διαμέρισμα που αναφέρουμε πιο πάνω συνεχίσει να μην προχωράει σε καταβολή κοινοχρήστων, μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να προχωρήσει στις υπόλοιπες ενέργειες για την είσπραξη. Αρχικά μπορεί, σε συνεργασία με κάποιο δικηγόρο, να σταλεί ένα εξώδικο στον οφειλέτη. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, τα οφειλόμενα κοινόχρηστα μπορούν να διεκδικηθούν σύμφωνα με το νόμο, μέσα από κατάθεση αγωγής. 

Ο διαχειριστής, στη συνέχεια, προσκομίζει στο δικαστήριο τα παραστατικά των χρεών και τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, για να γίνει η έκδοση της διαταγής πληρωμής άνευ κλήτευσης του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης καλείται να εξοφλήσει τα οφειλόμενα ποσά για τα κοινόχρηστα.  Στη συνέχεια μπορεί να διεκδικήσει το χρηματικό ποσό που κατέβαλε για την εξόφληση των οφειλών, από τον ενοικιαστή, μέσω της δικαστικής οδού. Στην περίπτωση που και μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής, το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, τότε το ακίνητο απειλείται με κατάσχεση, για λογαριασμό των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Billys note: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πριν καταθέσετε την αγωγή, να φροντίσετε να υπάρχουν όλες οι αποδείξεις για τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την πολυκατοικία.

Τι μπορεί να κάνει το Billys;

Για την διεκδίκηση οφειλών, η ομάδα του Billys αναλαμβάνει να ενημερώσει τον κακοπληρωτή για τις ενέργειες που ενδέχεται να ακολουθήσουν (εξώδικο, κατάθεση αγωγής, έκδοση διαταγής πληρωμής). Ταυτόχρονα, στη περίπτωση που πρόκειται για ενοικιαστή, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος για τις οφειλές που έχουν προκύψει και για τον κίνδυνο ότι σε περίπτωση που μετακομίσει ο ενοικιαστής τα χρέη θα μεταβιβαστούν στον ίδιο.

Αν κανένας από τους παραπάνω τρόπους δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, και έπειτα από αίτημα του διαχειριστή μετά από απόφαση της Γενικής συνέλευσης, το Billys και η νομική του ομάδα αναλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά των νομικών ενεργειών. Σε αυτό το σημείο, τα έξοδα των νομικών ενεργειών θα επιβαρύνουν την πολυκατοικία. 

Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα μπορείτε να βρίσκετε πολύ εύκολα τα στοιχεία για τα έξοδα της πολυκατοικίας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και δεν έχουν εξοφληθεί απο το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Έτσι θα έχετε στα χέρια σας πολύ εύκολα το υποστηρικτικό υλικό για τις νομικές ενέργειες.

Σημασία έχει να νιώθετε όλοι πως έχετε τον έλεγχο της πολυκατοικίας στα χέρια σας και πως ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαχειριστείτε ό,τι προκύψει στο κτίριό σας, ακόμα και έναν κακοπληρωτή. Το Billys είναι εδώ για να κάνει τη ζωή του διαχειριστή αλλά και όλων τον ενοίκων πιο εύκολη και ήρεμη.